Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Planowanie działań oddziałów obrony przeciwlotniczej wojsk lądowych w informatyczno-technologicznych uwarunkowaniach : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Promoter

Language

polish

Keywords
PL
  • Działania sieciocentryczne
  • Działania (wojsko)
  • Oddziały obrony przeciwlotniczej
  • Planowanie (wojsko)
  • Wojska lądowe
Abstract

PL Streszczenie zawarte w pracy

Number of pages

165

Signature of printed version

A/471 + CD-ROM

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

2017

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

Doktor