Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Perspektywa likwidacji skutków powodzi przez wojska chemiczne w reagowaniu kryzysowym : rozprawa doktorska

Autorzy

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej

Promotor

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Akademia Sztuki Wojennej
  • Wojska chemiczne
  • Powódź
  • Klęski elementarne
  • Zarządzanie kryzysowe
  • Bezpieczeństwo wewnętrzne
  • Polska
  • Rozprawa doktorska
Streszczenie

PL Streszczenie zawarte w pracy.

Liczba stron

162

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

A/2371 + CD-ROM

Uwagi

Bibliografia, netografia na stronach 148-151.

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Warszawa, Polska

Data obrony

2020

Jednostka nadająca tytuł

Akademia Sztuki Wojennej

Uzyskany tytuł

doktor