Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Perspektywa likwidacji skutków powodzi przez wojska chemiczne w reagowaniu kryzysowym : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej

Promoter

Language

polish

Keywords
PL
  • Akademia Sztuki Wojennej
  • Wojska chemiczne
  • Powódź
  • Klęski elementarne
  • Zarządzanie kryzysowe
  • Bezpieczeństwo wewnętrzne
  • Polska
  • Rozprawa doktorska
Abstract

PL Streszczenie zawarte w pracy.

Number of pages

162

Signature of printed version

A/2371 + CD-ROM

Comments

Bibliografia, netografia na stronach 148-151.

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

2020

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

doktor