Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Organizacja systemu łączności 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Language

polish

Keywords
PL
  • Akademia Sztuki Wojennej
  • Wojska Obrony Terytorialnej
  • Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej
  • Komunikacja wojskowa
  • Łączność wojskowa
  • Brygada (wojsk.)
  • Polska
  • Rozprawa doktorska
Abstract

PL Streszczenie zawarte w pracy.

Number of pages

389

Signature of printed version

A/2365 + CD-ROM

On-line catalog

https://www.katalog.akademia.mil.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=AONk21000878

Comments

Bibliografia, netografia, akty prawne na stronach 281-292.

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

2020

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

doktor