Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Organizacja systemu łączności 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej : rozprawa doktorska

Autorzy

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Akademia Sztuki Wojennej
  • Wojska Obrony Terytorialnej
  • Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej
  • Komunikacja wojskowa
  • Łączność wojskowa
  • Brygada (wojsk.)
  • Polska
  • Rozprawa doktorska
Streszczenie

PL Streszczenie zawarte w pracy.

Liczba stron

389

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

A/2365 + CD-ROM

Katalog on-line

https://www.katalog.akademia.mil.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=AONk21000878

Uwagi

Bibliografia, netografia, akty prawne na stronach 281-292.

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Warszawa, Polska

Data obrony

2020

Jednostka nadająca tytuł

Akademia Sztuki Wojennej

Uzyskany tytuł

doktor