Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Operacje informacyjne w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : rozprawa doktorska

Autorzy

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej

Promotor

Promotor pomocniczy

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Akademia Sztuki Wojennej
  • Wojsko Polskie (1944- )
  • Operacje informacyjne
  • Bezpieczeństwo informacyjne
  • Wojna
  • Konflikty zbrojne
  • Historia
  • Polska
  • Świat
  • Rozprawa doktorska
Streszczenie

PL Streszczenie zawarte w pracy.

Liczba stron

286

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

A/2381 + CD-ROM

Uwagi

Bibliografia, netografia na stronach 232-237.

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Warszawa, Polska

Data obrony

2020

Jednostka nadająca tytuł

Akademia Sztuki Wojennej

Uzyskany tytuł

doktor