Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Operacje informacyjne w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej

Promoter

Supporting promoter

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Language

polish

Keywords
PL
  • Akademia Sztuki Wojennej
  • Wojsko Polskie (1944- )
  • Operacje informacyjne
  • Bezpieczeństwo informacyjne
  • Wojna
  • Konflikty zbrojne
  • Historia
  • Polska
  • Świat
  • Rozprawa doktorska
Abstract

PL Streszczenie zawarte w pracy.

Number of pages

286

Signature of printed version

A/2381 + CD-ROM

Comments

Bibliografia, netografia na stronach 232-237.

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

2020

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

doktor