Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Kształtowanie kompetencji oficerów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w obszarze bezpieczeństwa informacyjnego na przykładzie Akademii Sztuki Wojennej : rozprawa doktorska

Autorzy

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Akademia Sztuki Wojennej
  • Wojsko Polskie (1944- )
  • Oficerowie (wojsk.)
  • Bezpieczeństwo informacyjne
  • Szkolnictwo wojskowe
  • Kształcenie wojskowe
  • Polska
  • Rozprawa doktorska
Streszczenie

PL Streszczenie zawarte w pracy.

Liczba stron

353

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

A/2367 + CD-ROM

Uwagi

Bibliografia, netografia, akty prawne na stronach 305-309.

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Warszawa, Polska

Data obrony

2020

Jednostka nadająca tytuł

Akademia Sztuki Wojennej

Uzyskany tytuł

doktor