Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Kształtowanie kompetencji oficerów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w obszarze bezpieczeństwa informacyjnego na przykładzie Akademii Sztuki Wojennej : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Language

polish

Keywords
PL
  • Akademia Sztuki Wojennej
  • Wojsko Polskie (1944- )
  • Oficerowie (wojsk.)
  • Bezpieczeństwo informacyjne
  • Szkolnictwo wojskowe
  • Kształcenie wojskowe
  • Polska
  • Rozprawa doktorska
Abstract

PL Streszczenie zawarte w pracy.

Number of pages

353

Signature of printed version

A/2367 + CD-ROM

Comments

Bibliografia, netografia, akty prawne na stronach 305-309.

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

2020

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

doktor