Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Budowa polskiego systemu obserwacji i śledzenia obiektów w przestrzeni kosmicznej : rozprawa doktorska

Autorzy

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej

Promotor

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Europejska Agencja Kosmiczna
  • Przestrzeń kosmiczna
  • Systemy nadzoru i kontroli
  • Systemy rozpoznania
  • Pojazdy kosmiczne
  • Polska
  • Kraje Unii Europejskie
  • Stany Zjednoczone
Liczba stron

327

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

A/2369 + CD-ROM

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Warszawa, Polska

Data obrony

2020

Jednostka nadająca tytuł

Akademia Sztuki Wojennej

Uzyskany tytuł

Doktor