Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Doskonalenie zawodowe żołnierzy żandarmerii wojskowej : rozprawa doktorska

Autorzy

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej

Promotor

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Doskonalenie zawodowe
  • Kształcenie wojskowe
  • Żandarmeria wojskowa
  • Polska
Liczba stron

454

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

A/2372 + CD-ROM

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Warszawa, Polska

Data obrony

2020

Jednostka nadająca tytuł

Akademia Sztuki Wojennej

Uzyskany tytuł

Doktor