Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Czynności wykrywacze w przeciwdziałaniu zagrożeniom terrorystycznym w Rzeczypospolitej Polskiej : rozprawa doktorska

Autorzy

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] doktorant

Promotor

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Akademia Sztuki Wojennej
  • Antyterroryzm
  • Bezpieczeństwo publiczne
  • Terroryzm
  • Zwalczanie
  • Polska
  • Europa
  • Stany Zjednoczone (USA)
  • Rozprawa doktorska
Liczba stron

487

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

A/2364+CD_ ROM

Uwagi

Bibliografia, netografia, akty prawne na stronach 446-484.

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Warszawa, Polska

Data obrony

2020

Jednostka nadająca tytuł

Akademia Sztuki Wojennej

Uzyskany tytuł

doktor