Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Czynności wykrywacze w przeciwdziałaniu zagrożeniom terrorystycznym w Rzeczypospolitej Polskiej : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej

Language

polish

Keywords
PL
  • Akademia Sztuki Wojennej
  • Antyterroryzm
  • Bezpieczeństwo publiczne
  • Terroryzm
  • Zwalczanie
  • Polska
  • Europa
  • Stany Zjednoczone (USA)
  • Rozprawa doktorska
Number of pages

487

Signature of printed version

A/2364+CD_ ROM

Comments

Bibliografia, netografia, akty prawne na stronach 446-484.

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

2020

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

doktor