Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Determinanty prawne i organizacyjne wykorzystania nowych technologii kosmicznych w systemie bezpieczeństwa narodowego w aspekcie przystąpienia Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Zarządzania Lotnictwem Cywilnym, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Language

polish

Keywords
PL
  • Europejska Agencja Kosmiczna
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Prawo kosmiczne
  • Przestrzeń kosmiczna
  • Technologia
  • Polska
Abstract

PL Streszczenie zawarte w pracy

Number of pages

257

Signature of printed version

A/467

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

2017

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

Doktor