Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Szkolenie selekcyjne kandydatów na pilotów wojskowych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Promoter

Language

polish

Keywords
PL
  • Lotnicza Akademia Wojskowa
  • Lotnictwo wojskowe
  • Piloci wojskowi
  • Szkolenie specjalistyczne
Abstract

PL Streszczenie zawarte w pracy

Number of pages

300

Signature of printed version

A/466

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

2017

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

Doktorat