Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Doskonalenie metod identyfikacji ryzyka operacyjnego przedsiębiorstw polskiego przemysłu zbrojeniowego : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Zarządzania Lotnictwem Cywilnym, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Language

polish

Keywords
PL
  • Przemysł zbrojeniowy
  • Ryzyko operacyjne
  • Polska
Abstract

PL Streszczenie zawarte jest w pracy

Number of pages

203

Signature of printed version

A/790+CD

Comments

Bibliografia na stronach 154-163

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

2019

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

Doktor