Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Żywotność bojowa obrony przeciwlotniczej wojsk lądowych : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Instytut Wsparcia i Zabezpieczenia Działań, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Language

polish

Keywords
PL
  • Konflikt międzynarodowy
  • Wojska obrony przeciwlotniczej
  • Zabezpieczenia bojowe
  • Żywotność bojowa (techn.)
Abstract

PL Streszczenie zawarte jest w pracy

Number of pages

294

Signature of printed version

A/786+CD

Comments

Bibliografia na stronach 252-260

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

2019

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

Doktor