Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Kierunki doskonalenia systemu ochrony informacji niejawnych w powiązaniu z ochroną danych osobowych w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Zarządzania Lotnictwem Cywilnym, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Language

polish

Keywords
PL
  • Ochrona danych osobowych
  • Ochrona informacji niejawnych
  • Wojsko
  • Polska
Abstract

PL Streszczenie zawarte jest w pracy

Number of pages

197

Signature of printed version

A/785+CD

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

2019

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

Doktor