Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Kierunki doskonalenia systemu ochrony informacji niejawnych w powiązaniu z ochroną danych osobowych w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych : rozprawa doktorska

Autorzy

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] doktorant

Promotor

[ 1 ] Instytut Zarządzania Lotnictwem Cywilnym, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Ochrona danych osobowych
  • Ochrona informacji niejawnych
  • Wojsko
  • Polska
Streszczenie

PL Streszczenie zawarte jest w pracy

Liczba stron

197

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

A/785+CD

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Warszawa, Polska

Data obrony

2019

Jednostka nadająca tytuł

Akademia Sztuki Wojennej

Uzyskany tytuł

Doktor