Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Zagrożenie bezpieczeństwa Polski w drugiej dekadzie XXI wieku : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Zagrożenie militarne
  • Polska
Abstract

PL Streszczenie jest zawarte w pracy

Number of pages

261

Signature of printed version

A/784+CD

Comments

Bibliografia na stronach 160-165

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

2019

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

Doktor