Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Zagrożenie bezpieczeństwa Polski w drugiej dekadzie XXI wieku : rozprawa doktorska

Autorzy

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] doktorant

Promotor

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Zagrożenie militarne
  • Polska
Streszczenie

PL Streszczenie jest zawarte w pracy

Liczba stron

261

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

A/784+CD

Uwagi

Bibliografia na stronach 160-165

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Warszawa, Polska

Data obrony

2019

Jednostka nadająca tytuł

Akademia Sztuki Wojennej

Uzyskany tytuł

Doktor