Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Determinanty bezpieczeństwa Półwyspu Koreańskiego : rozprawa doktorska

Autorzy

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] doktorant

Promotor

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo miedzynarodowe
  • Półwysep Koreański
Streszczenie

PL Streszczenie zawarte jest w pracy

Liczba stron

255

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

A/782+CD

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Warszawa, Polska

Data obrony

2019

Jednostka nadająca tytuł

Akademia Sztuki Wojennej

Uzyskany tytuł

Doktor