Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Wykorzystanie dźwiękowych systemów ostrzegawczych przez jednostki Państwowej Straży Pożarnej podczas akcji ratowniczych : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Language

polish

Keywords
PL
  • Państwowa Straż Pożarna
  • Ratownictwo
  • Dźwiękowy system ostrzegawczy
  • Sygnalizacja pożarowa
Abstract

PL Streszczenie zawarte w pracy

Number of pages

175

Signature of printed version

A/465

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

2017

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

Doktor