Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Ochrona ludności w Polsce w latach 2000-2015 : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Bezpieczeństwo publiczne
  • Obrona cywilna
  • Ochrona cywilna
  • Polska
  • Norwegia
  • Szwajcaria
  • Włochy
Abstract

PL Streszczenie zawarte jest w pracy

Number of pages

354

Signature of printed version

A/780+CD

Comments

Bibliografia na stronach 305-320

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

2019

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

Doktor