Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Wpływ czynników systemowych i suplementowych na możliwości powstania sytuacji kryzysowych w kontekście funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem : załączniki do rozprawy doktorskiej

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Sytuacja kryzysowa
  • Systemy zarządzania
Abstract

PL Streszczenie zawarte w pracy

Number of pages

67

Signature of printed version

A/754

Comments

Załączniki do rozprawy

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

2019

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojnnej

Obtained title

Doktor