Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Wpływ czynników systemowych i suplementowych na możliwości powstania sytuacji kryzysowych w kontekście funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem : załączniki do rozprawy doktorskiej

Autorzy

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] doktorant

Promotor

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Promotor pomocniczy

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Sytuacja kryzysowa
  • Systemy zarządzania
Streszczenie

PL Streszczenie zawarte w pracy

Liczba stron

67

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

A/754

Uwagi

Załączniki do rozprawy

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Warszawa, Polska

Data obrony

2019

Jednostka nadająca tytuł

Akademia Sztuki Wojnnej

Uzyskany tytuł

Doktor