Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Państwowa Straż Pożarna w aspekcie ochrony ludności na przykładzie województwa podlaskiego : załączniki do rozprawy doktorskiej

Autorzy

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] doktorant

Promotor

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Straż pożarna
  • Ochrona ludności
  • Województwo podlaskie
Streszczenie

PL Streszczenie zawarte jest w pracy

Liczba stron

84

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

A/752

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Warszawa, Polska

Data obrony

2019

Jednostka nadająca tytuł

Akademia Sztuki Wojennej

Uzyskany tytuł

Doktor