Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Państwowa Straż Pożarna w aspekcie ochrony ludności na przykładzie województwa podlaskiego : załączniki do rozprawy doktorskiej

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Language

polish

Keywords
PL
  • Straż pożarna
  • Ochrona ludności
  • Województwo podlaskie
Abstract

PL Streszczenie zawarte jest w pracy

Number of pages

84

Signature of printed version

A/752

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

2019

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

Doktor