Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Modelowanie bezpieczeństwa informacji i systemów teleinformatycznych organizacji : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo informacyjne
  • Transmisja danych
Abstract

PL Streszczenie zawarte jest w pracy

Number of pages

301

Signature of printed version

A/750

Comments

Bibliografia na stronach 271-281

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

2019

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

Doktor