Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Precyzja oddziaływania śmiercionośnego we współczesnej walce : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Language

polish

Keywords
PL
  • konflikty zbrojne
  • Środki bojowe
  • Wojna
Abstract

PL Streszczenie zawarte jest w pracy

Number of pages

250

On-line catalog

A/746+CD

Comments

Bibliografia, netografia na stronach 194-201

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

2019

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

Doktor