Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Zapewnienie bezpieczeństwa informacyjnego w procesie wyborczym do organów przedstawicielskich RP : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Katedra Prawa Publicznego i Prywatnego, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo informacyjne
  • Głosowanie
  • Polityka wewnętrzna
  • Wybory
  • Polska
Number of pages

297

Signature of printed version

A/809 + CD-ROM

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

2019

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

Doktor