Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Zapewnienie bezpieczeństwa informacyjnego w procesie wyborczym do organów przedstawicielskich RP : rozprawa doktorska

Autorzy

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] doktorant

Promotor

[ 1 ] Katedra Prawa Publicznego i Prywatnego, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo informacyjne
  • Głosowanie
  • Polityka wewnętrzna
  • Wybory
  • Polska
Liczba stron

297

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

A/809 + CD-ROM

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Warszawa, Polska

Data obrony

2019

Jednostka nadająca tytuł

Akademia Sztuki Wojennej

Uzyskany tytuł

Doktor