Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Zapewnianie bezpieczeństwa meczów piłki nożnej : rozprawa doktorska uzupełniona o zalecenia recenzentów

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej

Language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo
  • Mecze piłkarskie
Number of pages

209

Signature of printed version

A/797 + CD-ROM

Comments

Bibliografia, netografia na kartach 189-198.

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

2019

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

Doktor