Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Zapewnianie bezpieczeństwa meczów piłki nożnej : rozprawa doktorska uzupełniona o zalecenia recenzentów

Autorzy

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] doktorant

Promotor

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo
  • Mecze piłkarskie
Liczba stron

209

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

A/797 + CD-ROM

Uwagi

Bibliografia, netografia na kartach 189-198.

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Warszawa, Polska

Data obrony

2019

Jednostka nadająca tytuł

Akademia Sztuki Wojennej

Uzyskany tytuł

Doktor