Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Bezpieczeństwo lotów w lotnictwie komunikacyjnym na przykładzie linii lotniczej Ryanair : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Supporting promoter

Language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo
  • Loty
  • Lotnictwo cywilne
  • Transport powietrzny
Abstract

PL Streszczenie zawarte w pracy

Number of pages

295

Signature of printed version

A/460

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

2017

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

Doktor