Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

System zarządzania jakością kształcenia uczelni wojskowej : rozprawa doktorska

Autorzy

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] doktorant

Promotor

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Promotor pomocniczy

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Szkolnictwo wojskowe wyższe
  • Zarządzanie jakością
  • Kształcenie
Streszczenie

PL Streszczenie zawarte w pracy.

Liczba stron

196

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

A/794 + CD-ROM

Uwagi

Bibliografia, netografia na stronach 173-178.

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Warszawa, Polska

Data obrony

2019

Jednostka nadająca tytuł

Akademia Sztuki Wojennej

Uzyskany tytuł

Doktor