Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

System zarządzania jakością kształcenia uczelni wojskowej : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Language

polish

Keywords
PL
  • Szkolnictwo wojskowe wyższe
  • Zarządzanie jakością
  • Kształcenie
Abstract

PL Streszczenie zawarte w pracy.

Number of pages

196

Signature of printed version

A/794 + CD-ROM

Comments

Bibliografia, netografia na stronach 173-178.

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

2019

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

Doktor