Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Lotnictwo sił powietrznych w przyszłych konfliktach : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Supporting promoter

Language

polish

Keywords
PL
  • Lotnictwo sił powietrznych
  • Konflikty zbrojne
Number of pages

264

Signature of printed version

A/793 + CD-ROM

Comments

Bibliografia na stronach 227-243.

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

2019

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

Doktor