Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Separatyzmy : abchaski i osetyjski jako zagrożenie dla bezpieczeństwa Gruzji subregionu Kaukazu Południowego : rozprawa doktorska

Autorzy

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] doktorant

Promotor

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Separatyzm
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Polityka wewnetrzna
  • Gruzja
Streszczenie

PL Streszczenie zawarte jest w pracy

Liczba stron

189

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

A/755

Uwagi

Bibliografia, netografia na stronach 176-187

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Warszawa, Polska

Data obrony

2018

Jednostka nadająca tytuł

Akademia Sztuki Wojennej

Uzyskany tytuł

Doktor