Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Separatyzmy : abchaski i osetyjski jako zagrożenie dla bezpieczeństwa Gruzji subregionu Kaukazu Południowego : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Language

polish

Keywords
PL
  • Separatyzm
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Polityka wewnetrzna
  • Gruzja
Abstract

PL Streszczenie zawarte jest w pracy

Number of pages

189

Signature of printed version

A/755

Comments

Bibliografia, netografia na stronach 176-187

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

2018

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

Doktor