Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Dywersyfikacja źródeł zaopatrzenia Polski w surowce energetyczne jako determinant bezpieczeństwa energetycznego : rozprawa doktorska

Autorzy

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] doktorant

Promotor

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Promotor pomocniczy

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo energetyczne państwa
  • Gospodarka materiałowa
  • Surowce
  • Polska
Streszczenie

PL Streszczenie jest zawarte w pracy

Liczba stron

166

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

A/748+CD

Uwagi

Bibliografia, netografia na stronach 125-134

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Warszawa, Polska

Data obrony

2018

Jednostka nadająca tytuł

Akademia Sztuki Wojennej

Uzyskany tytuł

Doktor