Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Ratownictwo medyczne w formacjach mundurowych : rozprawa doktorska

Autorzy

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] doktorant

Promotor

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Doskonalenie zawodowe
  • Ratownictwo medyczne
  • Ratownicy medyczni
  • Służby mundurowe
  • Polska
Streszczenie

PL Streszczenie jest zawarte w pracy

Liczba stron

244

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

A/744+CD

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Warszawa, Polska

Data obrony

2018

Jednostka nadająca tytuł

Akademia Sztuki Wojennej

Uzyskany tytuł

Doktor