Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Kształtowanie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców gminy Nieporęt przez organy samorządu terytorialnego oraz inne podmioty : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo publiczne
  • Poczucie bezpieczeństwa
  • Samorząd terytorialny
  • Społeczności lokalne
  • Polska
  • Nieporęt
Abstract

PL Streszczenie zawarte jest w pracy

Number of pages

282

Signature of printed version

A/722 + CD

Comments

Bibliografia, netografia na stronach 234-243

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

2018

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

Doktor