Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Kształtowanie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców gminy Nieporęt przez organy samorządu terytorialnego oraz inne podmioty : rozprawa doktorska

Autorzy

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] doktorant

Promotor

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo publiczne
  • Poczucie bezpieczeństwa
  • Samorząd terytorialny
  • Społeczności lokalne
  • Polska
  • Nieporęt
Streszczenie

PL Streszczenie zawarte jest w pracy

Liczba stron

282

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

A/722 + CD

Uwagi

Bibliografia, netografia na stronach 234-243

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Warszawa, Polska

Data obrony

2018

Jednostka nadająca tytuł

Akademia Sztuki Wojennej

Uzyskany tytuł

Doktor