Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Przestępczość graniczna zagrożeniem dla bezpieczeństwa wewnętrznego Polski : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo wewnętrzne
  • Przestępczość graniczna
  • Polska
Abstract

PL Streszczenie zawarte w pracy

Number of pages

204

Signature of printed version

A/464

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

2016

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

Doktor