Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Polemologiczne aspekty polityki bezpieczeństwa po zimnej wojnie : rozprawa doktorska

Autorzy

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] doktorant

Promotor

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Badania nad pokojem
  • Polityka bezpieczeństwa
  • Wojna
  • Afryka
  • Ameryka Łacińska
  • Bliski Wschód
  • Europa
  • Oceania (region)
Streszczenie

PL Streszczenie jest zawarte w pracy

Liczba stron

467

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

A/721+CD

Uwagi

Bibliografia, netografia na stronach 374-392

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Warszawa, Polska

Data obrony

2018

Jednostka nadająca tytuł

Akademia Sztuki Wojennej

Uzyskany tytuł

Doktor