Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Polemologiczne aspekty polityki bezpieczeństwa po zimnej wojnie : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Language

polish

Keywords
PL
  • Badania nad pokojem
  • Polityka bezpieczeństwa
  • Wojna
  • Afryka
  • Ameryka Łacińska
  • Bliski Wschód
  • Europa
  • Oceania (region)
Abstract

PL Streszczenie jest zawarte w pracy

Number of pages

467

Signature of printed version

A/721+CD

Comments

Bibliografia, netografia na stronach 374-392

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

2018

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

Doktor