Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Bezpieczeństwo personelu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Tymczasowych Siłach Organizacji Narodów Zjednoczonych w Libanie (UNIFIL) : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo osobiste
  • Działania wojsk poza granicami
  • Kontyngenty wojskowe
  • Liban
  • Polska
Abstract

PL Streszczenie zawarte jest w pracy

Number of pages

273

Signature of printed version

A/603

Comments

Bibliografia, akty prawne, netografia na stronach 237-247

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

2018

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

Doktor