Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej w strategicznym środowisku bezpieczeństwa : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo
  • Siły zbrojne
  • Polska
Abstract

PL Streszczenie zawarte jest w pracy

Number of pages

365

Signature of printed version

A/602+CD

Comments

Bibliografia na stronach 264-270

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

2018

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

Doktor