Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Powszechna obrona powietrzna ludności cywilnej : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Promoter

Language

polish

Keywords
PL
  • Obrona powietrzna
  • Ochrona ludności
Abstract

PL Streszczenie zawarte w pracy

Number of pages

267

Signature of printed version

A/204

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

2016

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

Doktor