Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

System opieki nad weteranami działań poza granicami państwa i ich rodzinami : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Language

polish

Keywords
PL
  • System opieki nad weteranami
  • Weterani (wojsk.)
Abstract

PL Streszczenie zawarte jest w pracy

Number of pages

311

On-line catalog

A/597+CD

Comments

Bibliografia na stronach 258-268

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

2018

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

Doktor