Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego w ruchu drogowym w Polsce : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Language

polish

Keywords
PL
  • Administracja
  • Bezpieczeństwo publiczne
  • Komunikacja drogowa
  • Kraje Unii Europejskie
  • Polska
Abstract

PL Streszczenie jest zawarte w pracy.

Number of pages

398

Signature of printed version

A/595+CD

Comments

Bibliografia na stronach 353-366

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

2018

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

Doktor