Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego w ruchu drogowym w Polsce : rozprawa doktorska

Autorzy

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] doktorant

Promotor

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Administracja
  • Bezpieczeństwo publiczne
  • Komunikacja drogowa
  • Kraje Unii Europejskie
  • Polska
Streszczenie

PL Streszczenie jest zawarte w pracy.

Liczba stron

398

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

A/595+CD

Uwagi

Bibliografia na stronach 353-366

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Warszawa, Polska

Data obrony

2018

Jednostka nadająca tytuł

Akademia Sztuki Wojennej

Uzyskany tytuł

Doktor