Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Bezpieczeństwo inwestycyjne na rynku kapitałowym jako determinanta kondycji gospodarczo-obronnej kraju : rozprawa doktorska

Autorzy

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] doktorant

Promotor

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa
  • Inwestycje
  • Rynek finansowy
Streszczenie

PL Streszczenie zawarte w pracy.

Liczba stron

285

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

A/694 + CD-ROM

Uwagi

Bibliografia, netografia na stronach 211-222.

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Warszawa, Polska

Data obrony

01.01.2018

Jednostka nadająca tytuł

Akademia Sztuki Wojennej

Uzyskany tytuł

Doktor