Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Bezpieczeństwo inwestycyjne na rynku kapitałowym jako determinanta kondycji gospodarczo-obronnej kraju : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Promoter

Language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa
  • Inwestycje
  • Rynek finansowy
Abstract

PL Streszczenie zawarte w pracy.

Number of pages

285

Signature of printed version

A/694 + CD-ROM

Comments

Bibliografia, netografia na stronach 211-222.

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

01.01.2018

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

Doktor