Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Proces doskonalenia kompetencji uczniów klas mundurowych : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Language

polish

Keywords
PL
  • Klasy mundurowe
  • Szkolnictwo wojskowe
  • Województwo wielkopolskie
  • Polska
Abstract

PL Streszczanie zawarte w pracy.

Number of pages

374

On-line catalog

A/594+CD

Comments

Bibliografia na stronach 187-191

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

2018

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

Doktorat