Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Proces doskonalenia kompetencji uczniów klas mundurowych : rozprawa doktorska

Autorzy

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] doktorant

Promotor

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Klasy mundurowe
  • Szkolnictwo wojskowe
  • Województwo wielkopolskie
  • Polska
Streszczenie

PL Streszczanie zawarte w pracy.

Liczba stron

374

Katalog on-line

A/594+CD

Uwagi

Bibliografia na stronach 187-191

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Warszawa, Polska

Data obrony

2018

Jednostka nadająca tytuł

Akademia Sztuki Wojennej

Uzyskany tytuł

Doktorat