Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Zastosowanie systemów geoinformacyjnych w działaniach ratowniczych Państwowej Straży Pożarnej : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Promoter

Supporting promoter

Language

polish

Keywords
PL
  • Geoinformacja
  • Pożarnictwo
Abstract

PL Streszczenie zawarte w pracy.

Number of pages

222

Signature of printed version

A/691 + CD-ROM

Comments

Bibliografia, netografia na stronach 182-187.

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

01.01.2018

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

Doktor