Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Ochrona epidemiologiczna ludności w Polsce : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Language

polish

Keywords
PL
  • Epidemiologia
  • Zarządzanie kryzysowe
  • Polska
Abstract

PL Streszczenie jest zawarte w pracy

Number of pages

255

Signature of printed version

A/575+CD

Comments

Bibliografia, netografia na stronach 220-232

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

2018

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

Doktor