Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Paradygmaty kształcenia nauczycieli edukacji dla bezpieczeństwa w szkolnictwie polskim : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Language

polish

Keywords
PL
  • Edukacja dla bezpieczeństwa
Abstract

PL Streszczenie zawarte w pracy

Number of pages

356

Signature of printed version

A/108

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

2016

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

Doktor