Processing may take a few seconds...

Conference

Name

Zarządzanie kryzysowe w aspekcie zagrożeń terrorystycznych

Conference date

10.05.2017

Place

Warszawa, Polska

Conference type

national

Description

PL VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa narodowego”

Organizer

Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej