Processing may take a few seconds...

Conference

Name

Uwarunkowania bezpieczeństwa Polski w drugiej dekadzie XXI wieku. Szanse, wyzwania, ryzyka i zagrożenia

Conference date

18.05.2017

Place

Dąbrowa Górnicza, Polska