Processing may take a few seconds...

Conference

Name

The 13th European Nutrition Conference. FENS 2019, Malnutrition in an Obese World: European Perspectives

Short name

PL FENS 2019

Conference date

15-18.10.2019

Place

Dublin, Ireland

Conference type

international

URL

http://www.fens2019.org

Description

PL Konferencja odbywa się raz na cztery lata i jest najważniejszym europejskim spotkaniem w dziedzinie nauk o żywieniu dla naukowców i badaczy żywienia, skupiającym specjalistów z dziedziny żywienia i zdrowia z całej Europy. Tegoroczna konferencja poświęcona została omówieniu europejskiej perspektywy „niedożywienia w otyłym świecie”. uwzględniając wzrost liczby chorób niezakaźnych na całym świecie, a także utrzymujący się niedobór składników odżywczych i niedożywienie. Główne obszary zainteresowania to: determinanty i czynniki niedożywienia w ciągu całego życia, nowe technologie oceny diety, badanie aktualnych perspektyw metabolicznych, środowisko żywności, oraz inne pojawiające się problemy.

Organizer

The Nutrition Society

The Nutrition Society Irish Section

Publications (2)

Legend:  Ministry points CORE Impact Factor Indexed in WoS