Processing may take a few seconds...

Conference

Name

Nowoczesne technologie cyfrowe w sektorze ochrony zdrowia – wyzwania dla bezpieczeństwa informacji i danych osobowych

Conference date

21.06.2018

Place

Serock, Polska

Conference type

national

URL

https://www.akademia.mil.pl/nowoczesne-technologie-cyfrowe-w-sektorze-ochrony-zdrowia

Description

PL Tematyka konferencji poświęcona jest wyzwaniom i zagrożeniom wynikającym z cyfryzacji sektora ochrony zdrowia. Mając na uwadze cyfrową dynamikę zmian w tym obszarze, pragniemy rozpocząć debatę, której celem jest wykazanie braków w regulacjach dotyczących nowych technologii w ochronie zdrowia, skupiając się w szczególności na pojmowaniu tego zagadnienia przez pryzmat elementu infrastruktury krytycznej państwa. W obliczu wyzwań XXI wieku, które następują w wyniku cyfryzacji, w zakresie zdrowia publicznego, zagadnienie to bez wątpienia należy umiejscawiać w strategicznym obszarze bezpieczeństwa informacyjnego. W związku z technologicznymi korzyściami dla pacjentów oraz ułatwieniami procesów zarządczych i administracyjnych, wynikających z zastosowań nowych technologii, uwagę zwracają doniesienia o zdarzeniach, które niosą niebezpieczeństwo dla systemów ochrony zdrowia. Tym samym stają się zagrożeniem dla bezpieczeństwa państwa. Aktualnie najistotniejszym problemem jest stan bezpieczeństwa informacyjnego w obszarze ochrony danych osobowych, w sektorze ochrony zdrowia i wynikające z niego zagrożenia. Obszary tematyczne konferencji: - Ochrona zdrowia jako element krytycznej infrastruktury państwa - Zdrowie publiczne w komunikacji strategicznej państwa - Telemedycyna jako krytyczny element bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych - Sztuczna Inteligencja w ochronie zdrowia - RODO zmiany w systemach informatycznych - Nowoczesne rozwiązania w jednostkach OZ - wsparcie w zakresie podejmowania decyzji (systemy BI, inne) - Elektroniczna Dokumentacja Medyczna w jednostkach ochrony zdrowia - wyzwania i zagrożenia - Ochrona informacji i danych osobowych

Organizer

Akademia Sztuki Wojennej

WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY

Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej

Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia w Zielonce

Stowarzyszenie Ruch Wspólnot Obronnych