Processing may take a few seconds...

Conference

Name

Międzynarodowa VII Konferencja Prawa Lotniczego i Kosmicznego oraz Technologii nt. "Bezpieczeństwo w międzynarodowym i Krajowym Prawie Lotniczym oraz Kosmicznym"

Conference date

10-11.04.2019

Place

Rzeszów, Polska

Conference type

international

URL

https://dlapilota.pl/wiadomosci/elsa-rzeszow/miedzynarodowa-vii-konferencja-prawa-lotniczego-i-kosmicznego-w-rzeszowie

Organizer

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Rzeszów

Zakład Prawa Międzynarodowego i Prawa Europejskiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego

Publications (1)

Legend:  Points of MNiSW CORE Impact Factor Indexed in WoS