Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Konferencja

Nazwa

Konferencja pt. "Strategiczne położenie Polski w euroatlantyckim środowisku bezpieczeństwa"

Data konferencji

28-29.04.2016

Miejsce

Kielce, Polska