Processing may take a few seconds...

Conference

Name

Konferencja pt. "Strategiczne położenie Polski w euroatlantyckim środowisku bezpieczeństwa"

Conference date

28-29.04.2016

Place

Kielce, Polska