Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Konferencja

Nazwa

International Scientific Conference "Defense Technology Forum 2015"

Data konferencji

6-7.10.2016

Miejsce

Shumen, Bulgaria

Rodzaj konferencji

międzynarodowa

URL

http://www.aadcf.nvu.bg/en/scientific_events/dtf.html

Organizator

“Vasil Levski” National Military University

”National Military University, “Artillery, Aircraft Defense and CIS” Faculty

Publikacje (1)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS