Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Konferencja

Nazwa

International Scientific Conference - Defense Technologies DefTech 2021 Faculty of Artillery, Air Defense and Communication and Information Systems

Nazwa skrócona

EN DefTech 2021

Data konferencji

2021

Miejsce

Shumen, Bulgaria

Rodzaj konferencji

międzynarodowa

URL

https://www.aadcf.nvu.bg/en/scientific_events/dtf.html

Organizator

"Vasil Levski" National Military University, “Artillery, Aircraft Defense and CIS” Faculty

Publikacje (2)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS